ห้องประชุมฝ่ายสนับสนุน
จองห้องอบรมฝ่ายสนับสนุนฯ ตารางปฏิทินการใช้ห้องอบรมฝ่ายสนับสนุน ...
อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้าสอบ วันเวลาและห้องสอบ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
ประกาศ รายชื่อสำหรับผู้สมัครสอบSafety Card รอบสมัครเดือน เมษายน 2567   1.นศ.ระดับปริญญาตรี   -สอบเฉพาะภาคทฤษฎี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 สอบ online ที่ https://elearning2.sut.ac.th/ ชุด D ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และระบบจะปิดในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. 2.นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยว ...
อ่านต่อ
การจัดการความรู้ (KM)
องค์ประกอบที่ 1 นโยบายความปลอดภัย มทส. นโยบายความปลอดภัย ศควท. แผนการดำเนินงานSHE ปี 64 แผนงานความปลอดภัยศูนย์เครื่องมือฯ แผนภูมิองค์กร มทส. แผนภูมิองค์กร ศควท. คณะทำงาน SHE องค์ประกอบที่ 2 การคัดแยกสารเคมี การใช้งานโปรแกรม ChemInvent คู่มือความปลอดภัย องค์ประกอบที่ 3 สรุปการกำจัดของเสีย รายงานการจั ...
อ่านต่อ
การยื่นเอกสาร คง.1 คง.2 คง.3 ออนไลน์
การยื่นเอกสาร คง.1 คง.2 คง.3 ออนไลน์   ...
อ่านต่อ